social facebook social google social twitter social email

Igazgató

Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályázatot hirdet a

Településellátó Szervezet igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételí eljárás lefolytatásának vállalása,
 • Vezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki gazdasági vagy műszaki végzettség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolatok).
 • Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás.
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 21 A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatnak postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-eímrc határidő lejártáig kell beérkeznie. Kérjük a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/40- 1/2021, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat eseti munkabizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 12.

Göd | Parkfenntartó

Parkfenntartó

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet parkfenntartó munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:            hétfőtől péntekig 7-15.30-ig, határozatlan idejű teljes munkaidős közalkalmazotti állásban

Pályázati feltétel: 8 általános

Feladata:             A Termálfürdő területén parkgondozás (fűnyírás, gereblyézés, szemétszedés, virágültetés, stb.).

Göd | Közterületi takarító és kisegítő

Közterületi takarító és kisegítő

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet közterületi takarító és kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                       hétfőtől péntekig 07.30 - 16.00 óráig                                 

Pályázati feltétel:            8 általános

Feladata:                        Közterek, közterületi parkok, járdák árkok tisztán tartása

 

A Kjt. rendelkelkezései alapján a minimálbért munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel egészítjük ki.

 

Göd | Gépész

Gépész

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet gépész munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                        Heti 20 órában részmunkaidőben                                

Pályázati feltétel:            műszaki végzettség, uszodagépész végzettség előny

Feladata:                        Termálstrandon uszodagépész feladatok elvégzése

 

 

 

 

A meghírdetett állásokkal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető Bóbisné Csillától a 06-27-530-610-es számon, önéletrajzaikat a telepulesellato@god.hu vagy bobiscsilla@god.hu címre várjuk. 

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0898 ms | Memory: 2.55MB | Version: 3.5