social facebook social google social twitter social email

Alsógödi konyha


A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Iskola konyhája gondoskodik az alsógödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Gödi Kastély Központi Óvoda óvodásai is, melyhez a Fácán Óvoda és a Hétszínvilág Óvoda is tartozik.

A térítési díjakról, a befizetések időpontjáról és a diétás étlapokról az intézmények honlapján kapnak bővebb felvilágosítást.

Huzella Iskola konyhájának elérhetősége: 2131 Göd, Petőfi S. u. 48.      

Tel: 27/345-209

További információ: http://www.huzellaiskola.hu

Gödi Kastély Központi Óvoda elérhetősége: 2131 Göd, Béke út 3.

Tel: 27/532-235  

További információ:  http://kastelykozpontiovodagod.hu/Felsőgödi konyha


A Németh László Általános Iskola konyhája gondoskodik a felsőgödi közétkeztetésről.

Az iskolából kapják az ebédet minden nap a Kincsem Óvoda óvodásai is.

Az étkezési díjakról, befizetések időpontjáról az iskola honlapján tájékozódhatnak részletesebben.

Németh László Iskola konyhájának elérhetőségei: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.     

Tel: 27/345-048

További információ: http://www.godinemeth.hu/

Kincsem Óvoda elérhetőségei: 2132 Göd, Lenkey u. 13-17        

Tel.: 27/531-135Információ a 2017/2018-as tanév étkezési térítési díjak fizetéséről

A következő hónapra vonatkozó óvodai és iskolai étkezések befizetéséről részletesebb tájékoztatást a főoldalunkon található!

A jövő tanévben az iskolákban és óvodákban az étkezési térítési díjak befizetésének módját, időpontját illetően lesznek változások.  A tájékoztatók alább, tanintézmények szerint megtekinthetők, szükség esetén kinyomtathatók.

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gödi Kastély Óvoda

Gödi Kincsem Óvoda

 

Gödi konyhák általános információk

Göd Város Önkormányzatának 2/2016 (II.29.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásásban működő Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról

Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a (2) bekezdésben foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában és a 147.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartásban működő Konyhák által

nyújtott étkezési nyersanyagnormákról és étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben történő valamennyi étkezésre.

2.§

A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az intézményekben nyújtott gyermek és felnőtt étkezés nyersanyagnormái és térítési díjai: 

 

Megnevezés

Nyersanyagnorma
Ft/ nap

Bruttó térítési díj
Ft/ nap

Óvodai gyermekétkeztetés- napi 3x étkezés

300

381

Óvodai vendég ebéd

156

475

Óvodai vendég 3x-i étkezés

300

680

Napközis gyermekétkeztetés - napi 3x-i étkezés          

360

457

Bölcsődei étkezés - napi 4x-i étkezés

295

375

Menza - ebéd

190

241

Vendég étkezés (felnőtt menza)

220

557

Vendég étkezés (tízórai+ebéd)

305

665

Szociális étkezés (ebéd)

220

220 + 206 (rezsi) + Áfa (540Ft)

Idősek klubja (napi 3x-i étkezés)

390

390 + 206 (rezsi) + Áfa (755Ft)

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0559 ms | Memory: 2.55MB | Version: 3.5